Τζάμια

Το up-down είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για περιμετρικό κλείσιμο χώρων εστίασης ή και οικιακών. Η κατασκευή αποτελείται εξ ολοκλήρου απο
αλουμίνιο ,το οποίο είναι βαμμένο απο ηλεκτροστατική βαφή για να μην αλλοιώνεται στο πέρασμα των χρόνων. Τα τζάμια κινούνται κατακόρυφα μέσα
στο πλαίσιο του αλουμινίου ,κλέινοντας τον χώρο εστίασης ή τον οικιακό προστατεύοντας σας απο όλες τις καιρικές συνθήκες και προσφέροντας
σας ταυτόχρονα υψηλή αισθητική.