Τέντες

Η τέντα με σκελετό μπάρας ,είναι ένα σύστημα με σπαστούς βραχίονες στηριγμένους σε μπάρα, σε περίπτωση που υπάρχει περιορισμένος
χώρος για να τοποθετηθεί η τέντα. Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με ηλεκτροκίνητο μοτέρ.